.. เว็บเดียวครบ จบชัวร์..

"ธุรกิจจะเป๊ก หรือจะปังง คุณเลือกเอง"

รับเขียนแผนธุรกิจ

TDD เป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาและเขียนแผนธุรกิจ “แบบครบวงจร” หลากหลายอุตสาหกรรม คุณภาพอันดับ 1 ควบคุมมาตรฐานโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจระดับปริญญาเอก แผนธุรกิจ หรือ Business Plan เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในธุรกิจ SMEs และ Start Up เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ผ่านกระบวนการคิดและวิเคราะห์ นำมาวางแผนเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจไว้เป็นคู่มือในการทำธุรกิจให้เติบโตไปในทิศทางที่ถูกต้อง อีกทั้งยังช่วยให้การเริ่มต้นทำธุรกิจ Start Up ง่ายมากยิ่งขึ้น ทำให้นักลงทุนสนใจช่วยเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจในการมาลงทุนให้มั่นใจได้ว่าการลงทุนนั้นคุ้มค่าและสามารถสร้างผลตอบแทนได้ในอนาคต

ปัญหาสำคัญ ที่พบบ่อยๆ

สาเหตุ

ปัญหา

ผลลัพธ์

บริการครบ..จบชัวร์ !!

บริการที่ปรึกษาทำและแก้ไขวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ-จีน-ไทย ตั้งแต่ตั้งชื่องานวิจัย-สอบปิดเล่ม บริการแบบเร่งด่วนภายใน 24 ชั่วโมง แปลภาษาไทย-จีน-อังกฤษ รับทำบทความวิจัย-วิชาการพร้อมหาที่ตีพิมพ์บทความทั้งในและต่างประเทศ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ ทางเศรษฐศาสตร์ และรับทำวิทยานิพนธ์รูปแบบผู้ช่วยวิจัย (assistant dissertation or Thesis) ให้คำแนะนำดูแลอย่างใกล้ชิด โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระดับปริญาเอกครอบคลุมทุกสาขาวิชา มีมาตรฐานและคุณภาพระดับสูง

บริการของเรา

THESIS DD

THESIS DD ที่ปรึกษาวิจัยให้บริการแบบ "ครบวงจร" โดยผู้เชี่ยวชาญระดับปริญญาเอกเฉพาะทุกสาขาวิชา ในฐานะผู้ช่วยทำวิจัย (Research) วิทยานิพนธ์ (Thesis) ค้นคว้าอิสระ (is) ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) แปลภาษา จีน อังกฤษ ไทย บทความ แผนธุรกิจ ผลงานทางวิชาการ และข้อมูลทางสถิติทุกประเภท โดยมุ่งเน้นกระบวนการสร้างทักษะการเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักวิชาการ

ผลตอบรับจากลูกค้า

รีวิวจากลูกค้าบางส่วน