บทความเด่น

way

แนวคิดในการวางแผนธุรกิจและการวิเคราะห์โครงการ

การวิเคราะห์และประเมินโครงการ แผนธุรกิจ (Project Analysis and Appraisal) คือ กระบวนการรวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระหว่างมีกับไม่มีโครงการ แผ ...

จริงใจ

ล้างแค้นเว็บรับทำวิทยานิพนธ์

ล้างแค้นเว็บรับทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) โกง การจัดการเว็บรับทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) โกง อย่าปล่อยให้ลอยนวล แค้นต้องชำระเพราะในปัจจุบันเว็บโกงรับทำรับวิทยานิพนธ์ (T ...

janko-ferlic-sfL_QOnmy00-unsplash

5 ทักษะสำคัญของนักวิจัย

1. การอ่านช่วยสร้างสมาธิ เพราะการอ่านนอกจากจะทำให้เราได้รับความรู้เพิ่มขึ้นแล้ว จะช่วยพัฒนาสมาธิได้ดี ทำให้สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งต่างๆ ตรงหน้าได้นาน สิ่งที่เป็น ...

janko-ferlic-sfL_QOnmy00-unsplash

ลักษณะงานวิจัยที่ดี

การวิจัย (Research) เป็นคำที่คุ้นเคยและรู้จักกันอย่างแพร่หลายทุกวงการ ทั้งนักวิชาการและชาวบ้านทั่วไป เนื่องจากงานวิจัยเป็นเครื่องมือสำคัญ ซึ่งลักษณะงานวิจัยที่ด ...

re โกง

รับทำวิจัยโกง

ท่านเคยสงสัยไหมว่าทำไมข่าวสารเกี่ยวกับเว็บรับทำวิจัยโกง ที่สร้างชื่อเสียงในทางลบให้กับธุรกิจที่ปรึกษาทำวิทยานิพนธ์และเว็บรับทำวิจัย รับทำ is และฟรีแลนซ์รับทำวิท ...

THESISdd 6

การสร้างมูลค่าให้ลูกค้าทำวิจัย

มูลค่าของลูกค้าทำวิจัย (Customer Value) หรือการสร้างมูลค่าให้ลูกค้าเป็นการประเมินโดยรวมของลูกค้าทำวิจัยจากประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ “ครบวงจร” หรื ...

choi

การวางแผนการวิจัย

Thesis DD ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้บริการวิจัยครบวงจร ผู้ทำวิจัยหรือการเขียนวิทยานิพนธ์ควรรู้ระเบียบวิธีวิจัย และรายละเอียดของโครงการทำวิทยานิพนธ์หรือทำ isทั้งหม ...

tdd

การเขียนวิทยานิพนธ์

การเขียนวิทยานิพนธ์ที่ดี ไม่ได้เป็นเพียงเอกสารที่เป็นผลพลอยได้จากการทำวิจัยเรียนต่อปริญญาโทหรือปริญญาเอกเท่านั้น หากแต่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตในด้านต่าง ๆ แ ...